top of page
fiche 6 aan de slag met teams vanuit een ontwikkeldveld

Ambities en doelen:

Door het samenwerken vanuit een ontwikkelveld, komen we de sterktes maar ook de zwaktes van een team op het spoor. Vandaar uit gaan we met het team aan de slag.

  1. We verkennen kort een gekozen ontwikkelveld.

  2. We werken in teams concreet aan het werk dat een ontwikkelveld met zich meebrengt.

  3. We komen de sterktes, de zwaktes en de noden van een team op het spoor.

  4. We ontwikkelen met een beleidsteam een plan van aanpak.

Werkwijze:

  1. We verkennen kort aan de hand van een brainstorm het gekozen ontwikkelveld.

  2. Via een interactieve werkvorm zoeken we uit hoe we met dit ontwikkelveld in teams aan de slag kunnen gaan.

  3. Via een sjabloon brengen we de sterktes, de zwaktes en de noden van het team in kaart.

  4. We gaan aan de slag met enkele bevindingen die we uit het sjabloon hebben gehaald.

  5. Met het beleidsteam gaan we in een werkvergadering aan de slag met een mogelijke planning.

Concreet:

2 werksessies van 2 uren (één met het team; één met het beleidsteam)

Prijs excl. BTW en vervoerskost: 400 euro.

bottom of page