top of page

fiche 2 werken aan en met een team

Ambities en doelen:

We vormen teams van medewerkers die ‘samen’ verantwoordelijkheid opnemen voor een aantal opdrachten voor groepen van leerlingen.

 

  1. We bepalen wat de definitie van een team is in de onderwijsinstelling.

  2. We gaan na in welke mate de onderwijsinstelling al een of andere vorm van teamwerking heeft.

  3. We zoeken naar de potentiële groeikansen voor het vormen van teams in de onderwijsinstelling.

  4. We leggen de eerste hand aan een teamcharter met afspraken.

Werkwijze:

  1. We gaan op zoek naar de ‘WHY’?! Waarom willen we in team gaan werken. Waarom willen we ‘meer’ als team gaan werken?! Dit wordt visueel gemaakt in een brainstorm.

  2. We brengen de huidige teamstructuren in kaart.

  3. We gaan na of ze al dan niet een helder mandaat hebben.

  4. We gaan na of ze heldere ambities hebben waaronder ook de doelen voor het werkjaar worden weergegeven.

  5. We onderzoeken het werk en de verwachtingen van zo’n team.

  6. We zoeken naar de juiste en/of gepaste criteria om als team te groeien en  leggen dit vast in een eerste prototype van teamcharter.

Concreet:

Dagdeel 4 uur of twee keer 2 uren werksessie

Prijs excl. BTW en vervoerskosten: 400 euro

bottom of page