top of page

fiche 1 werke aan en met VISIE vanuit ZILL

je schooleigen visie vanuit Zill

Ambities en doelen:

We komen met het team tot ‘een visie’ waarin gedragen waarden werden opgenomen. Deze visie zal ons onderscheiden van anderen en vormt het fundament van ons handelen.

  1. Via een creatieve insteek komen tot enkele gedragen kernwaarden.

  2. Deze kernwaarden verwerken tot een ‘story’, een vertelbare tekst.

  3. De visie van ZILL integreren in de schoolvisie.

  4. In de huidige werking van de school elementen van de visie herkennen en de groeikansen ontdekken.

  5. De groei vanuit de waarde en de visie planmatig aanpakken.

Werkwijze:

  1. Via een creatieve insteek van de begeleider, gaan we van individuele waarden naar gedragen groepswaarden. We doen dat via verschillende muzische talen en met veel respect voor de talenten van de deelnemers.

  2. We verbeelden de waarden in een geheel dat de school kan hanteren als ‘story’ voor haar klanten, medewerkers en gebruikers.

  3. We kloppen de waarden en de visie af met een zo breed mogelijk publiek van belanghebbenden van de school.

  4. We integreren de visie van ZILL in dit geheel.

Concreet:

Dagdeel van 4 uren of twee werksessies van 2 uren

Prijs excl. BTW en vervoerskosten: 400 euro.

bottom of page