top of page
fiche 7 weg met hand- en werkboeken?!

Ambitie en doelen:

We komen als team tot een gedragen visie op het gebruik van ondersteunend materiaal bij de uitrol van ZILL.

  1. We omschrijven als team onze huidige visie op het gebruik van hand- en werkboeken.

  2. We verkennen  vormen van werken met hand- en  werkboeken.

  3. We doen een try-out in kleine teams van medewerkers.

  4. We maken eerste afspraken om onze visie te implementeren.

Werkwijze:

  1. We vertrekken vanuit een getuigenis van een leraar en formuleren een aantal bedenkingen.

  2. In teams gaan we aan de slag met deze bedenkingen en komen tot een aantal gedragen afspraken.

  3. We gaan aan de slag met teams en met een concrete activiteit waarbij we oefenen met bestaand en eigen gemaakt materiaal.

  4. We delen de kansen én de obstakels die tijdens deze werksessie ontdekken en gaan na wat de noden zijn.

Concreet:

2 werksessies van 2 uren

Prijs excl. BTW en vervoerskosten: 400 euro.

bottom of page