top of page
20170925_202226.jpg

werken in/aan teams

een smaakmaker

           

Doel:

Met de groep leraren zoeken we naar mogelijke teams in de school en maken een minimum aan afspraken om als team te kunnen werken.

           

Werkwijze:

Via verschillende interactieve werkvormen gaan we op zoek naar de bestaande relaties in de school en hoe we talenten en expertises van medewerkers kunnen inzetten.

           

Beoogde resultaat::

We komen tot mogelijke vormen van teams en creëren mogelijkheden om talenten en expertises van medewerkers in te zetten.

           

Duur:

Half dagdeel (of twee sessies van  twee uur)

 

 

dat smaakt naar meer

 

           

Doel:

Met de groep leraren zoeken we naar mogelijke teams in de school en maken afspraken om als team te kunnen werken.

We formuleren ambities voor de teams en gaan op zoek naar afspraken die het samenwerken in teams faciliteert.

           

Werkwijze:

Via verschillende interactieve werkvormen gaan we op zoek naar de bestaande relaties in de school en hoe we talenten en expertises van medewerkers kunnen inzetten.

We werken aan charter uit waardoor het samenwerken in teams geregeld wordt.

           

Beoogde resultaat::

We komen tot mogelijke vormen van teams en creëren mogelijkheden om talenten en expertises van medewerkers in te zetten.

We bekomen enkele concrete e,n gedeelde afspraken die de teamopstart en –vorming mogelijk maakt.

           

Duur:

Twee dagdelen (of vier sessies van twee uur)

           

 

 

we krijgen er geen genoeg van

           

           

Doel:

Met de groep leraren zoeken we naar mogelijke teams in de school en maken afspraken om als team te kunnen werken.

We formuleren ambities voor de teams en gaan op zoek naar afspraken die het samenwerken in teams faciliteert.

We brengen in kaart wat het werk kan worden dat door te teams wordt opgenomen

We zoeken uit in welke mate deze teams een vorm van zelfsturing kunnen krijgen en wat daartoe nodig is….

           

Werkwijze:

Via verschillende interactieve werkvormen gaan we op zoek naar de bestaande relaties in de school en hoe we talenten en expertises van medewerkers kunnen inzetten.

We werken aan charter uit waardoor het samenwerken in teams geregeld wordt.

We brengen in kaart welk werk er door te teams moet worden gerealiseerd.

We geven een pakket vorming rond ‘zelfsturende teams’.

           

Beoogde resultaat::

We komen tot mogelijke vormen van teams en creëren mogelijkheden om talenten en expertises van medewerkers in te zetten.

We bekomen enkele concrete en gedeelde afspraken die de teamopstart en –vorming mogelijk maakt.

Teams zien in wat zelfsturing is en hoe ze kunnen groeien naar zelfsturing toe.

           

Duur:

Vier dagdelen (of acht sessies van twee uur)

 

 

 

 

           

 

In overleg met het beleid werken we een school-eigen traject uit dat nog verder gaat dan vorig aanbod. In een intake wordt dit verder onderzocht.

 

vraag gratis een prijsofferte: tweein1@gmail.com of 0475/960 218

bottom of page