top of page
fiche 5 werken met een teambord

Ambities en doelen:

Medewerkers plannen zelfsturend het werk dat vanuit ambities en doelen bepaald worden.

 1. De medewerkers leren de werking van een teambord kennen.

 2. De medewerkers ontwikkelen zelf een eigen eerste teambord.

 3. De medewerkers voeren een eerste try-out uit en krijgen feedback.

 4. De medewerkers gaan na wat ze nodig hebben om het teambord verder te implementeren.

 5. De medewerkers krijgen ondersteuning bij de implementatie van het teambord.

Werkwijze:

 1. Input krijgen over de werking van het teambord.

 2. Vanuit een ambitie doelen en het daarbij horende werk bepalen.

 3. Een eigen teambord opmaken.

 4. Een teambord-sessie uitvoeren.

 5. Ervaringen delen bij de observatie.

 6. Coaching en feedback verwerken in een verdere ontwikkeling van de team-eigen-bordwerking.

Concreet:

2 werksessies van 2 uren

Prijs excl. BTW en vervoerskosten: 400 euro.

bottom of page