top of page

werken met ZILL
in een slimme, warme organisatie

een aanbod met Zill in de focus

Je bent een school die gelooft in de ontwikkeling van kinderen. Je ziet ZILL als het kader dat ondersteunend is voor het ontwikkelingsgericht werken met kinderen. Je medewerkers zijn bereid om in teams de ontwikkeling van kinderen aan te pakken. Daardoor groeit de overtuiging dat voor deze aanpak ‘verandering’ noodzakelijk is….

…MAAR... je stelt vast dat de huidige schoolvisie niet meer het draagvlak vormt om visiegedreven ZILL te organiseren in je school.

GA DAN NAAR FICHE 1 VAN HET AANBOD

…EN... je wilt ZILL aanpakken door leraren samen te laten werken vanuit de ontwikkeling van kinderen.

​1. We willen onze medewerkers duidelijk maken wat werken in teams betekent.

GA DAN NAAR FICHE 2 VAN HET AANBOD

 

2. We willen vanuit het ZILL-traject de communicatie in de  teams onder de loep nemen.

GA DAN NAAR FICHE 3 VAN HET AANBOD

3. We willen teams helpen met duidelijke en heldere afspraken bij het verdelen van het werk dat door een (school)team moet gebeuren.

GA DAN NAAR FICHE 4 VAN HET AANBOD

4. We willen het planmatig werken ‘zichtbaar’ maken voor teams en over de teams heen.

GA DAN NAAR FICHE 5 VAN HET AANBOD

5. We willen vanuit een ontwikkelveld een van bovenstaande oefeningen maken.

GA DAN NAAR FICHE 6 VAN HET AANBOD

6. We willen loskomen van hand- en werkboeken.

GA DAN NAAR FICHE 7 VAN HET AANBOD

7. Of je wil met je team een totaaltraject aangaan.

GA DAN NAAR FICHE 9 VAN HET AANBOD

 

 

…OF…. jullie zijn  op zoek naar een inspirerende voordracht om alle leraren te doen reflecteren rond ‘samen ZILL organiseren in teams van leraren voor groepen van kinderen’.

GA DAN NAAR FICHE 8 VAN HET AANBOD

Rock Balancing
DSC_0024.JPG
bottom of page