top of page
zill organiseren
...totaaltraject

Ambities en doelen:

In een twee jaar durend traject werken we aan een nieuwe organisatie om het leerplan ZILL in teams van medewerkers voor groepen kinderen ontwikkelingsgericht te organiseren.

  1. Inzichten verwerven in de principes van het innovatief organiseren van arbeid in onderwijs.

  2. Een visie ontwikkelen waarin waarden worden opgenomen die voor elke medewerker bindend zijn.

  3. Teams van medewerkers vormen die het ontwikkelingsgericht werken delen en verdelen voor een community van kinderen over de leeftijden heen.

  4. De nodige cultuur, een mensgerichte vorming, structuren en systemen ontwerpen en ontwikkelen.

Werkwijze:

  1. We ontrollen dit traject via een vooraf bepaalde strategie.

  2. We werken met een vliegwiel dat het traject in beweging houdt (een kleine kerngroep).

  3. We werken met een forum van belanghebbenden dat het traject mee aanstuurt, dat feedback geeft, dat beslissingen helpt nemen,…

  4. We doen dit in sprints van telkens drie maanden en die door een forum telkens geëvalueerd en bijgestuurd worden.

  5. We doen vanuit een duidelijk omschreven werkingsprincipe.

bottom of page